Thursday, 17 May 2018

祈求聖神降臨九日敬禮第七天

祈求聖神降臨九日敬禮
17/5/星期四‧第天:祈求得到明達之恩

《伏求聖神降臨誦》伏求聖神降臨,從天射光,充滿我心,爾為貧乏之恩主、孤獨之父、靈性之光、憂者之慰、苦者之安、勞者之息、涕者之樂、吾心之飴客也。
伏求聖神降臨,以潔心污、以灌心枯、以醫心疾、以柔心硬、以暖心寒、以迪心履,伏求聖神降臨也。以聖神之名,滿信者之心,天主者,賜我等聖神光輝,以長至智、以恆安樂,為我等主基督。亞孟。

《為世界帶來平安祈禱》主耶穌基督,聖父之子,求祢現在遣發聖神,臨於世間,讓聖神居於萬民心中,使眾人免陷於墮落、災禍及戰爭。願萬民之母,榮福童貞瑪利亞,為我等之主保。亞孟。

聖神祈求禱文》天主聖神,祢願意照亮謙虛、耿直與純樸的靈魂,拒絕驕傲及受情慾所支配的靈魂。我不配祢照亮我,因為我是如此的驕傲,如此活在情慾中。我犯了許多的罪,受造物的支配,毫無限制的慾望累積在我靈魂上,形成了厚厚的烏雲以致祢的光芒滲不透。
  啊,我請求祢,因耶穌基督的功勞,並藉祢親愛淨配,聖母瑪利亞有力的轉禱,驅散這些烏雲,寬恕我所有的罪,清除我內心對世俗享樂的渴望。雖然我是如此不配,但請祢以天上的光芒照亮我的靈魂,以便我能發現隱藏的真理之美,以及天上的奧秘。
  聖母瑪利亞,真理之神的親愛淨配,請為我求得寶貴的明達之恩。

《向聖母瑪利亞求獲聖神誦》
啟:至潔童貞瑪利亞,無玷始胎,聖神揀選妳成為天主的結約之櫃,請為我們祈禱!
應:懇求師保聖神快來,更新大地的面貌!(聖母經一遍)
啟:至潔童貞瑪利亞,藉著聖神,聖言降孕妳的母胎,你真是天主之母。請為我們祈禱!
應:懇求師保聖神快來,更新大地的面貌!(聖母經一遍)
啟:至潔童貞瑪利亞,當你和宗徒們在晚餐廳祈禱時,你充滿了聖神,請為我們祈禱!
應:懇求師保聖神快來,更新大地的面貌!(聖母經一遍)

眾:天主聖神,請你降臨,充滿你信眾的心,並在他們心中,燃起你的愛火。亞孟。
或唱):聖神,請你降臨,充滿你信的心,他們心,燃起你的愛火。亞肋路亞

「天主慈悲的花果JuT(耶穌,我信賴)」      
https://www.facebook.com/groups/DivineMercy.JuT/

No comments:

Post a Comment